BG online

Roditeljstvo

Emocionalna iscrpljenost samohranih roditelja

Kako najbolje vaspitati dete SAM?

Jednoroditeljske porodice u savremenom društvu su česta pojava, a istraživanja kažu da Između više od jedne trećine svih porodica u svetu čine jednoroditeljske porodice. Ovaj tip porodica ima više zahteva kad je vaspitanje dece u pitanju, za razliku od potpunih porodica jer se suočavaju sa različitim teškoćama koje se u potpunim porodicama lakše prevazilaze. Problemi roditeljstva povezani su sa odsustvom drugog roditelja sa kojim bi se delile roditeljske odgovornosti, kao i obaveze oko domaćinstva, finansija, slobodnog vremena roditelja i sl. Biti samohrani roditelj je najčešće stresno i teško. Oni se susreću sa više problema odjednom. U našoj praksi prepoznajemo da klijenti koji su samohrani roditelji, postavljaju pitanje hoće li biti opušteni i imati osećaj kontrole nad sopstvenim životom.

Najčešće probleme jednoroditeljskih porodica čini teška ekonomska situacija u kojoj su se našli. Samohrani roditelji spadaju u teško zapošljivu grupu jer poslodavci znaju da imaju povećane potrebe i teško usklađuju radnu i porodičnu ulogu, pa se zato često i ne odlučuju na njihovo zapošljavanje. Pored ekonomske nestabilnosti tu su i problemi brige za decu, manjak slobodnog vremena koje roditelj i dete mogu zajedno da provedu, ali i manjak slobodnog vremena koje roditelj može da izdvoji za sebe, što često ima za posledicu emocionalnu iscrpljenost.

Život bez podrške

Posledice razvoda i nedovoljno angažovanje drugog roditelja u odrastanju deteta, problemi nastali zbog nove veze roditelja, kao i narušavanje odnosa u proširenoj porodici, stvaraju dodatne poteškoće u funkcionisanju samohranog roditelja. S druge strane, izostaje podrška društva u funkcionisanju jednoroditeljskih porodica jer programi podrške nisu prilagođeni njihovim potrebama. Samohrani roditelji ponekad, u preteranom pokušaju da svoje dete zaštite, postaju previše brižni i zaštitnički orijentisani. Ne vide svoje dete realno, ne prepoznaju razvojne faze, teško uspostavljaju granice poželjnog ponašanja, skloni su preteranom povlađivanju i popuštanju.
I pored ovih teškoća za samohrane roditelje je važno da nađu način kako da najbolje brinu o svojoj deci, ali i o sebi. Roditeljstvo je stresno bez obzira da li učestvuju oba ili samo jedan roditelj u vaspitanju deteta. Važno je da samohrani roditelji prihvate da je određena količina stresa uvek deo roditeljstva i da stres vide kao deo životne faze u kojoj se nalaze, a ne kao prepreku koja ih dodatno iscrpljuje.

Razvoj deteta zavisi od odnosa sa roditeljem

Važno je znati da jednoroditeljske porodice nužno nemaju za posledicu negativne efekte na rast i razvoj deteta („nedostajala mu je očinska figura, zato ne poštuje autoritet“). Razvoj deteta zavisi od odnosa koji uspostavlja sa rediteljem bez obzira da li su uključena oba roditelja ili samo jedan. Deca iz jednoroditeljskih porodica mogu da ostvaruju bliske odnose s drugima, partnerske odnose, da imaju visoka postignuća u obrazovanju i kasnije karijeri jednako kao i deca iz potpunih porodica.
Slobodno vreme koje roditelj provodi sa detetom, ali i slobodno vreme roditelja u kojem zadovoljava svoje potrebe, takođe je faktor koji može pozitivno ili negativno uticati na roditeljstvo. Roditelj koji je opterećen raznim poslovima (posao, domaćinstvo i sl.) može biti iscrpljen, kako fizički, tako i psihički i emocionalno. Da bi prevazišli ove teškoće roditeljima je važno da se organizuju tako što će odmeriti koji su prioriteti u funkcionisanju njihove porodice i u skladu sa tim planirati svoje obaveze i aktivnosti u kojima učestvuju i roditelji i deca.

Budite zadovoljan roditelj

Zadovoljan roditelj je dobar roditelj. Imajući u vidu poteškoće sa kojima se susreću samohrani roditelji osmislili smo grupu podrške za samohrane roditelje, kao sigurno mesto na kojem članovi grupe mogu podeliti izazove i teškoće u roditeljstvu, kao i u svakodnevnom funkcionisanju, zatražiti savet o određenoj situaciji te razgovarati o tome kako bolje razumeti određena dečija ponašanja, njihove uzroke, svoje reakcije na njih te kako postupati da bi se olakšala porodična svakodnevica. Podrška drugih roditelja ili osoba je značajni resurs koji mogu da imaju brojne pozitivne efekte: roditeljima pružaju osećaj sigurnosti, pripadanja, smanjuje osećaj usamljenosti, ali i umanjuje potencijalnu posesivnosti i ambicioznost koja se odnosi na dete. U okviru grupe razgovaraćemo o različitim situacijama u roditeljstvu, osećanjima vezanim za te situacije, kao i načinima na koje bi ih mogli razrešiti.

Foto: Dario Konstantinović

Tim EDUCENTRA čine iskusni psiholog Jelena Vukičević i specijalni pedagog Ljiljana Marković koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom, mladima i njihovim roditeljima čiji je cilj da omoguće roditeljima da deci obezbede zdravo, podsticajno i pozitivno okruženje. Kroz obuke, treninge ili individualno i grupno savetovanje, roditelji će u EDUCENTRA moći da dobiju odgovore na pitanja o razvojnim aspektima svoje dece, kao i podršku u roditeljstvu. Kroz podršku roditeljima obezbeđuju se povoljni uslovi za pravilan razvoj i vaspitanje dece, a deci zdravi uslovi odrastanja. Rad sa decom i mladima usmeren je na jačanje i razvijanje njihovih potencijala, veština komunikacije, snalaženja u raznim životnim situacijama koje su sve zahtevnije i izazovnije, a sa ciljem da se osećaju sigurno i uspešno u svojim životnim ulogama…

EDUCENTAR
Kursulina 38/18,
Vračar, Beograd
Tel.: 011/386 19 04
060 300 70 88, Ljiljana Marković
064 317 26 49, Jelena Vukičević
Fb strana: www.facebook.com/pozitivnoroditeljstvo
Web sajt: www.educentar.rs

Intervju sa Ljiljanom Marković i Jelenom Vukičević

Škola roditeljskih veština

Tekst Ljiljane Marković i Jelene Vukičević:
Kako motivisati tinejdžera da uči?
Gubite li kontrolu nad svojim detetom?
Kako je biti u koži tinejdžera?
Kako preživeti pubertet svog deteta?
Kako i nakon razvoda biti dobar roditelj?
Grupa podrške samohranim roditeljima
Naučite decu da bezbedno koriste internet
Polazak u školu je stres za celu porodicu… ali, da li mora da bude baš tako?
Da li sam loš roditelj ili mi je dete problematično?
Kako da dete bude srećno i nakon razvoda roditelja?
Zašto je važno deci postaviti granice?

© by BGonline. All rights reserved

Prijavite se za newsletter BGonline-a! Radite na sebi, tu uvek ima posla!

Ostavite komentar

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

To Top
PROČITAJTE I OVO:
Knjiga kao zdrava hrana za dušu Nakon završenog medicinskog fakulteta…
error: