BG online

Roditeljstvo

Podrška roditeljima dece sa razvojnim poteškoćama

Besplatno online savetovalište

Beogradski psihološki centar je otvorio besplatno Online savetovalište za roditelje male dece sa razvojnim poteškoćama. Savetovalište okuplja tim stručnjaka različitih profila, a korisnici mogu odabrati da razgovaraju sa psihologom, defektologom, pedijatrom, nutricionistom ili stručnjakom iz drugih oblasti.
Besplatno online savetovalište namenjeno roditeljima dece sa teškoćama ili razvojnim rizicima uzrasta od rođenja do sedme godine ima za cilj da obezbedi uslugu savetodavnog rada obučenih profesionalaca roditeljima male dece koja imaju teškoće u razvoju ili su pod rizikom da razviju određene smetnje i kašnjenja. Psiholog i sistemski porodični psihoterapeut Lana Vučičević Miladinović, član tima Beogradskog psihološkog centra kaže da savetodavne usluge profesionalaca različitih profila omogućavaju roditeljima da ih saslušaju stručnjaci, da razumeju njihove zabrinutosti, kao i da im daju osnovne vidove podrške – informativnu (upute ih na službe koje im mogu pomoći, posavetuju ih o tome kako da se nose sa svakodnevnim izazovima, kako da u svoje porodične rutine uključe decu i podignu njihov nivo samostalnosti, komunikativnosti i angažovanja) i emocionalnu (pomognu im da prevladaju osećaje bespomoćnosti, neuspešnosti, tuge ili gubitka).
Sa kojim pitanjima se najčešće susrećete u razgovoru s roditeljima dece sa teškoćama ili razvojnim rizicima?
-Roditeljstvo nikada nije lako, a suočavanje sa bolešću, razvojnom poteškoćom ili dijagnozom svog deteta, često predstavlja najveći izazov za svakog roditelja. Prve reakcije roditelja su najčešće snažne i preplavljujuće emocije – od šoka, preko tuge i ljutnje, ogromne brige, straha šta budućnost nosi i osećaja bespomoćnosti. Roditelji se često preispituju – da li su negde pogrešili, pa se neretko susrećemo i sa neodređenim osećajem krivice kod roditelja. Jako je važno da stručnjaci sa kojima se roditelji prvo susretnu, budu spremni da im pruže pre svega emotivnu podršku, a onda i informativnu i da od početka rade na izgradnji saradničkog odnosa sa roditeljem. Među česta pitanja koja roditelji postavljaju su: kako će izgledati život mog deteta, da li će moći da bude samostalan/na, šta mi možemo da uradimo da mu pomognemo da se što bolje razvija… Takođe, roditelji žele da znaju konkretne informacije od toga koje korake treba da preduzmu, gde da se obrate za podršku, kako mogu da ostvare neka prava iz domena socijalne zaštite, da li će dete moći da pohađa vrtić i školu. Stručnjak ne može da ima odgovore na sva ova pitanja, ali može pomoći roditelju tako što će ga osnažiti i ohrabriti, dati mu prave informacije i zajedno s njim raditi na kreiranju sredine, strategija i rutina koje će za razvoj deteta biti najpodsticajnije.
Kako se roditelji suočavaju sa problemom deteta i šta je najvažnije da prihvate?
-Svaki roditelj se drugačije suočava i nosi sa poteškoćama svog deteta. To je individulan proces koji često podrazumeva osećaj nemoći, tugovanje i na kraju prihvatanje i prilagođavanje novoj životnoj situaciji. Ovaj proces se ne može ubrzati niti se osoba može “pogurati” – potrebno je roditelju dati priliku da svojim tempom i na svoj način krene dalje, a u tome mu je neophodna sva moguća podrška koju može da dobije. Ono što je važno da svi razumemo je da nijedna dijagnoza ili razvojni problem nisu konačni ishodi, tj. na osnovu identifikovane smetnje ne možemo dati prognozu kako će izgledati detetov život za 10 ili 20 godina. Možda je podjednako važno za roditelje i stručnjake da prihvate sadašnji trenutak kao svoj osnovni fokus – šta možemo uraditi sada! Prve godine života (od 0-6) su za svako dete izuzetno važne, jer tada deca uče i razvijaju se brže nego ikad kasnije. Potrebno je da obezbedimo da svako dete dobije priliku da iskoristi ovaj period na svoj jedinstven način. Razvoj dece ima određene pravilnosti i očekivanja, ali nekad može da ima neke manje očekivane tokove, zastoje ili odstupanja. Zato je važno što ranije uključiti dodatnu podršku za dete i porodicu, kao i da se ova podrška pruža u najprirodnijem okruženju za dete – u njegovoj porodici i u vršnjačkoj zajednici.
Koliko razgovor sa psihologom može da doprinese boljem funkcionisanju roditelja i čemu sve može da ga nauči?
-Razgovor sa psihologom može da pomogne roditelju da mobiliše svoje postojeće snage u sebi i u svom okruženju. Takođe, stručnjaci mogu da pomognu roditeljima da razviju korisne mehanizme nošenja sa stresom, komunikacijske veštine i strategije kojima će unaprediti partnersku saradnju i relacije sa širim okruženjem. Psiholozi i drugi stručnjaci koji se bave ranom intervencijom mogu roditelje informisati o razvojnim tokovima i značajnim aspektima razvoja i sa roditeljima zajedno osmisliti strategije koje će biti stimulativne za razvoj deteta i koje se mogu sprovoditi tokom porodičnih rutina i svakodnevnog života- kako da se kupanje, odlazak u prodavnicu ili zajednički obrok pretvore u ranu intervenciju i da prirodno okruženje i odnosi ljubavi i poverenja u porodici budu kontekst u kome će dete da uči, koristi svoje potencijale i unapređuje veštine poput govora, komunikacije, hodanja itd… Zatim, stručnjaci mogu pomoći roditeljima da unaprede svoje roditeljske veštine, kao i da razviju strategije brige o sebi i svom mentalnom i fizičkom zdravlju. Jako je važno da roditelj ne zapostavi svoje potrebe – što je veliki rizik za roditelje dece kojoj je potrebna dodatna podrška.

Susret sa stručnjakom Beogradskog psihološkog centra se može zakazati ovde: www.bpcsavetovaliste.simplybook.it

© by BGonline. All rights reserved

Prijavite se za newsletter BGonline-a! Radite na sebi, tu uvek ima posla!

Ostavite komentar

Komentar

Please Login to Comment.

To Top
PROČITAJTE I OVO:
Uspešni ljudi su spremni da rizikuju i veruju, čak i…

You cannot copy content of this page