BG online

Psihološka prva pomoć

Knjige o anksioznosti i depresiji

Lekoviti razgovori sa sobom

Životna neizvesnost i savremeni tempo života doprineli su tome da je sve više onih koji se suočavaju sa depresivnim raspoloženjem, strahovima i nemirom. Dobra knjiga je uvek dobar saveznik na putu ličnog razvoja i prevazilaženja neprijatnih osećanja.
Saveti stručnjaka, iskustva drugih ljudi koji su prošli tim stazama aknsioznosti, depresije, fobija i nemira pretočeni su u knjige koje vam preporučujemo:
1. Sve o depesiji
“Ova knjiga čitaocu pruža odgovore na pitanja koja može postaviti svako ko se na posredan ili neposredan način sreo sa depresijom. Put ka izlečenju vodi kroz ordinaciju psihijatra. Dešava se da obolela osoba ne traži pomoć, a takođe ni da njena okolina ne prepoznaje simptome bolesti. Pa i kada se stigne do stručnjaka, ponekad nedostaje vremena u ordinaciji za sva pitanja ili odgovore. Namera prim. dr Slobodana Simića je upravo i bila da pomogne svima koji žele informaciju u vezi bolesti i njenog lečenja. Koncizan izražaj i jasne poruke ne ostavljaju prostora za nedoumice. Autor je temu je razradio kroz 60 pitanja i odgovora. Radi se o korisnom štivu na ozbiljnu temu”. – Ass dr sci med Srdjan Milovanović
“Depresija predstavlja ozbiljan problem kako sa stanovišta psihijatrije, tako i ostalih medicinskih disciplina (interna medicina, onkologija, hirurgija). Smatra se na osnovu istraživanja širom sveta da nakon kardiovaskularnih i onkoloških bolesti depresija predstavlja treći uzrok smrtnosti u svetu. Otuda i raduje , bilo profesionalce, bilo medicinske laike, svaka knjiga koja nas može približiti korenima ovog poremećaja. Iskusni beogradski psihijatar Slobodan Simić obradio je na fascinatan način ovu tematiku približavajući i “dešifrujući” misteriju depresije svakoj osobi koja je obolela ili koju interesuje ovaj problem. Ovo je jedna od prvih knjiga na našem jeziku koja uz odgovarajuću lakoću stila i jasnost pisanja obradjuje fenomen depresivnog poremećaja”. – Doc dr Aleksandar Damjanović
2. Anksiozni poremećaji
Udžbenik pod nazivom Anksiozni poremećaji: teorija i praksa delo je izuzetne važnosti za domaće stručne krugove, jer do sada nije bilo publikacija na srpskom jeziku koje su na ovakav način prezentovale osnovne psihopatološke fenomene anksioznih poremećaja, uputstva za dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku i osnovne terapijske mogućnosti i preporuke za lečenje ovih poremećaja. Materijal je iznet sistematično i jasno, svestrano i sveobuhvatno, ali ne i preopširno. Naglašavaju se osnovni i najvažniji aspekti problematike, dok se zainteresovani čitaoci upućuju na to da kroz date reference prodube svoja saznanja i kritički se osvrnu na ovu oblast. Značaj ovakve knjige nije samo u tome što će zadovolјiti potrebu za znanjem iz oblasti anksioznih poremećaja kod profesionalaca već je i u tome što će i pacijenti i zainteresovani laici moći da nađu odgovore na razna pitanja vezana za psihopatologiju, etiologiju i terapiju anksioznih poremećaja.
Akademik prof. dr Dušica Lečić Toševski, Prof. dr Srđan Milovanović
Knjiga dr Milana Latasa Anksiozni poremećaji: teorija i praksa sveobuhvatna je i savremena. Ona predstavlјa anksiozne poremećaje na način koji olakšava njihovo razumevanje, prepoznavanje, dijagnostikovanje i lečenje. Autorov pristup temi anksioznosti logičan je, koherentan i konzistentan. Nјegov jezik je jasan i tok ideja se lako prati. Autorovi iskazi su utemelјeni na podacima iz literature i pokazuju njegovo veliko poznavanje anksioznih poremećaja i odgovarajućeg istraživačkog korpusa iz celog sveta. Posebnu vrednost knjige predstavlјa autorov lični pečat, koji knjigu čini sasvim originalnom i još jednom pokazuje njegovo veliko iskustvo u radu s pacijentima koji boluju od anksioznih poremećaja. Osim toga, to iskustvo omogućava da se autor kritički odnosi prema dilemama, nedoumicama i dogmatskim stavovima. Sve ovo knjigu čini zanimlјivom ne samo akademskoj zajednici nego i široj čitalačkoj publici.
Prof. dr Vladan Starčević
Milan Latas je za knjigu ANKSIOZNI POREMEĆAJI dobio godišnju nagradu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za unapređenje nastave za školsku 2016/2017.
3. Priručnik za prevazilaženje anksioznosti i fobija
Priručnik za prevazilaženje anksioznosti i fobija praktično je i sveobuhvatno uputstvo za one koji se suočavaju sa napadima panike, agorafobijom, društvenim strahovima, generalizovanom anksioznošću, opsesivno-kompulzivnim ponašanjem i drugim anksioznim poremećajima. Vežbe, upitnici i uputstva koji vas vode korak po korak, pomoći će vam da steknete veštine i načinite neophodne promene u načinu života. Ovaj obimni priručnik možete da koristite kako biste osmislili sopstveni samoterapeutski program ili kao dodatak profesionalnoj terapiji. 
Dr Edmund Born, je doktor psihologije a njegova specijalnost je tretman anksioznosti, fobija i poremećaja izazvanih stresom.
4. Oslobođeni anksioznosti
Mnogi se svakodnevno osećaju anksiozno, bilo da je u pitanju stres na poslu ili fakultetu, problemi u porodici, najobičnija gužva na ulicama i gradskom prevozu ili neka svakodnevna rutina koja odjednom više nije tako jednostavna. Nije mali broj onih koji imaju osećaj da njihovi problemi preuzimaju kontrolu nad njima i da ništa ne mogu da učine. Anksioznost čini ljude zabrinutim za budućnost ili ih zadržava opterećene prošlošću što ih može znatno oslabiti i iscrpeti, kako psihički tako i fizički. Uz savete i praktične vežbe psihologa i psihoterapeuta mr Suzane Sjeničić koje vam ova knjiga pruža naučićete kako da prepoznate simptome anksioznosti kod sebe i kod drugih ljudi, naučite kako da kontrolišete sopstvene napade panike i kako da pomognete nekome ko ima sličan problem.
5. Lek za depresiju
Knjiga „Lek za depresiju“ sadrži praktičan i oproban program za borbu protiv depresije. Čitaoce ove knjige očekuje mnogo korisnih informacija koje su upotpunjene uputstvima za sprovođenje u delo programa terapeutske promene načina života. Pisana pitkim jezikom, ova knjiga predstavlja zdravorazumsko lekovito sredstvo za savremeni način života. 
6. Depresija-maligna tuga
Šta je depresija, kako se manifestuje i leči u različitim kulturama, koje su joj biološke, psihološke i genetske osnove, u kakvoj je vezi s kreativnošću i radom – samo su neka od pitanja na koje ova knjiga odgovara.
Luis Volpert je ugledni biolog, profesor na UCL koji je na osnovu sopstvenog iskustva pacijenta lečenog od depresije koji je prošao kroz razne oblike terapija i razne faze oboljenja, konsultujući relevantnu literaturu i svedočanstva drugih ljudi, čitaocima predočio jedan ozbiljan, detaljan i širok portret ove opake bolesti.
Njegovo delo je brzo steklo širok krug čitalaca širom sveta, među kojima su jednako zastupljeni psihijatri, psiholozi i obični ljudi koji se svakodnevno obračunavaju s demonom depresije. Knjigu su pratile i tri emisije na BBC-ju, u kojima je govorio o ovoj bolesti i svojoj depresivnoj epizodi. Prevedena je na sve vodeće svetske jezike i prodaje se u milionskim tiražima.
7. Lek za strah-strah kao lek
Ako se ne leči, strah može da postane ozbiljan faktor rizika za zdravstvene probleme i uzrokuje srčana oboljenja, dijabetes, pa čak i neke od najtežih bolesti- kaže dr Lisa Rankin i dodaje da  je važno izlečiti se od straha jer on život lišava radosti. Dr Lisa u svojoj knjizi “Lek kao strah-strah kao lek” objašnjava i kako strah može postati čoveku lek tako što će mu otvoriti oči da vidi sve ono što je potrebno izlečiti u njegovom životu.
Kroz naučno prihvaćene studije i istinite priče, ova lekarka u svojoj knjizi iscrtava put do isceljenja na svim nivoima. Iz njenog rada može se saznati kako se misao ispunjena strahom pretvara u fiziološke promene koje su predispozicija za oboljevanje, kako razlikovati “pravi” strah (onaj koji proizilazi iz realne pretnje) od lažnog straha (koji izaziva stresne odgovore koji podrivaju zdravlje), čemu nas naši strahovi mogu podučiti o tome ko smo mi zapravo… Koristeći vežbe iz širokog spektra “um-telo” i duhovne tradicije, dr Rankin podučava kako se može mapirati sopstveni put za kultivisanje hrabrosti, kako prepisati sebi recept za hrabrost i zakoračiti u autentičniji život.
Kako misli koje vas plaše zameniti mislima koje dovode do mira i rađaju hrabrost- na ovo pitanje je dala konkretan odgovor dr Lisa Rankin u knjizi “Lek za strah-strah kao lek”. Ova ugledna doktorka i naučni radnik kaže da je izvor svih lažnih strahova u mislima i da prema svom ličnom iskustvu, kao i onom koje je stekla u razgovoru sa klijentima i intervjuišući druge ljude, gotovo sve takve misli potiču od četiri mita koje mnogi ljudi pogrešno usvajaju kao istinu.
Četiri zastrašujuće pretpostavke su: neizvesnost nije bezbedna, ne mogu da podnesem da izgubim ono do čega mi je stalo, svet je opasan, potpuno sam sam/ sama.
“Ograničavajuća uvrerenja koja izazivaju strah, a nazivam ih 4 zastrašujuće pretpostavke, predstavljaju dominantan pogled na svet naše moderne zapadnjačke kulture i uzrok su brojnih nepotrebnih patnji”- kaže dr Rankin u svojoj knjizi “Lek za strah-strah kao lek”
“Pretpostavke su samo misli, ali vaše malo “JA” je najverovatnije prihvatilo ova kulturološka uverenja kao apsolutnu istinu. Uvereni da ne možemo da podnesemo gubitak onoga do čega nam je stalo, obazrivo se branimo da nešto ne izgubimo čak i kada to jednostavno ne možemo da zadržimo. Od nas zavisi da li ćemo se odbraniti od siromaštva, nasilja, bolesti, bola, odbijanja i napustanja.”
Strah ako se ne leči postaje ozbiljan faktor rizika za različite bolesti, od bolesti srca, dijabetesa do karcinoma-objašnjava dr Lisa Ranke i dodaje da moramo da se izlečimo od straha koji ugrožava naše zdravlje i oduzima nam životnu radost, ali i pokazuje na koji način drugi pogled na strah može doneti potpuno izlečenje ako samo otvorimo oči i uvidimo sve ono što treba da iscelimo u našem životu. Oslanjajuci se na stručne studije svojih kolega i na moćne istinite priče, knjiga “Lek za  strah – strah kao lek” otkriva  kako zastašujuća misao dovodi do fizioloških promena koje stvaraju predispoziciju za bolest, kako razlikovati pravi strah- onaj koji nastaje kad je život stvarno u opasnosti od lažnog straha koji aktivira stresne odgovore i potkopava zdravlje, kako naučiti osluškivati glas hrabrosti unutar nas, našu svetlost unutrašnjeg pilota, kako preoblikovati odnos prema neizvesnosti tako da to ne bude nešto od čega treba da strepimo, kako nas naši strahovi mogu naučiti o tome ko smo mi zaista. Dr Lisa Ranken je autor bestselera “Um iznad medicine” i kao lekar se bavi  dušom i telom.
8. Razmrsite klupko anksioznosti
Kako da prekinete cikluse strepnje, brige i straha i izlečite um pomoću nauke.
Ova knjiga donosi klinički dokazan postepeni plan kako da razmrsite klupko strepnje, brige, opsesivnog razmišljanja i straha zbog kojeg ste anksiozni, imate loše navike i podložni ste zavisnostima.
„U ovoj knjizi neuronaučnik Džadson Bruer nudi sjajne, inovativne metode zasnovane na istraživanjima rada mozga u borbi protiv anksiznosti, koja je, na kraju krajeva, obična prehlada našeg emocionalnog života.“– Danijel Goleman, autor Emocionalne inteligencije
„Razmrsi klupko anksioznosti pomaže vašem umu da se premreži na korisne načine, da dublje razume svoje unutrašnje procese i da živi sa više slobode, zahvalnosti, međuljudske povezanosti i radosti.“– Danijel Dž Sigel, doktor medicinskih nauka
„Jedna od najtežih stvari u borbi protiv svake naše loše navike jeste suočavanje sa anksioznošću koja stoji iza nje. Autor nam je obezbedio revolucionarni program sa izvanrednim savetima i korisnim uputstvima koje svako može da prati da bi se osećao bolje.“– Bi Džej Fog, doktor psiholoških nauka
„Zasnovana na najnovijim rezultatima istraživanja savremenih neuronauka, potpuno prilagođena čitaocu, knjiga Razmrsi klupko anksioznosti otkriva kako možemo da se oslobodimo neprestane brige i strahovanja koji često upravljaju našim životima.“– Tara Brak, doktor psiholoških nauka
„Ne možete napredovati ako ste stalno anksiozni. Džadson Bruer nam daje plan koji omogućava da prevaziđemo sve naše strepnje, negativna osećanja i navike koje nas sputavaju.“– Arijana Hafington
9. Burnout
VODIČ ZA RAZUMEVANJE CIKLUSA STRESA.
“U kakvoj god da ste životnoj situaciji, bilo da se mučite u tami očaja i tražite izlaz, ili vam pak ide odlično u životu, ali vam treba pomoć jer želite dodatno da ojačate, u oba slučaja pronaći ćete nešto dragoceno za sebe na stranicama ove knjige. Predočićemo vam naučne činjenice koje dokazuju da ste sasvim normalne i da niste same. Ponudićemo vam mehanizme,potkrepljene naučnim dokazima, koje možete koristiti kad vam je teško, ali i podeliti s ljudima koje volite kada je njima teško. Iznenadićemo vas naučnim rezultatima koji protivreče „zdravorazumskom“ znanju u koje ste verovale ceo život. Daćemo vam inspiraciju i snagu da ostvarite pozitivnu promenu u svom životu i životu onih koje volite.”- sestre dr Emili Nagoski i dr Amelija Nagoski koje ovom knjigom žele da pomognu da razbijete ciklus iscrpljenosti i stresa.
10. Postavite granice pronađite mir
Kako bismo uskladili posao i privatan život važno je postaviti granice, izaći na kraj sa toksičnim ljudima i uživati u kvalitetnim odnosima sa partnerom, prijateljima i porodicom. Međutim, šta „zdrave granice“ zaista znače i kako uspešno ispoljiti svoje potrebe, kako znati kada treba da kažemo „ne“ i nastupamo odlučno, a da ne uvredimo sagovornika?
Autorka Nedra Glover Tavab, ekspert za veze i psiholog Nedra Glover Tavab razjašnjava ovaj složeni problem današnjeg društva. Ona u knjizi predstavlja jednostavne, a istovremeno efikasne načine za postavljanje zdravih granica na svim životnim poljima. Predlaže da koristimo tehnike zasnovane na najnovijim istraživanjima i najdelotvornijim metodama koje se primenjuju u kognitivno-bihevioralnoj terapiji. Na taj način ćemo odrediti i izraziti svoje potrebe jasno i bez izvinjavanja i rešiti glavne probleme koji se kriju iza kozavisnosti, odmeravanja snaga, anksioznosti, depresije, izgaranja na poslu i mnogih drugih problema koji iskrsavaju. Autorka daje jasna uputstva kako da otvoreno govorimo o svojim potrebama i uživamo u slobodi koju nam pruža prirodno ponašanje.
„Bez zdravih granica, nismo sposobni da u potpunosti živimo život kakav želimo. Ova knjiga je snažan vodič za definisanje očekivanja i ličnih granica koje nam pomažu da živimo spokojan život, da budemo poštovani i ostvareni kao što i zaslužujemo.“– Dr Skot Bari Kaufman
„Autorka definiše šest vrsta granica – fizičke, seksualne, intelektualne, emocionalne, materijalne i vremenske – i savetuje kako da ih se pridržavamo. Svi koji nisu dovoljno vični u postavljanju granica, biće zahvalni na savetima u ovoj knjizi.“– Publishers Weekly
11. Samo bez panike
Suočavanje sa strahovima je čin hrabrosti, ali to ne morate da radite sami. Knjiga “Samo bez panike” sadrži mnogo jednostavnih saveta i tehnika koji vam mogu pomoći da izađete na kraj sa panikom i sopstvenim brigama. Najbolje od svega je to što ćete vremenom otkriti zaista sjajnu osobu: sebe!
Naučite tehnike koje će vam omogućiti da se rešite anksioznosti i umirite svoj um. Savetima, predlozima i citatima, ova će vam knjiga pomoći da se i osećate mnogo opuštenije i živite kvalitetnije.
12. Čudesan život
„Kao najčešće životne ciljeve većina navodi materijalnu dobit, lični uspeh i večitu potragu za srećom. To, međutim, često nije dovoljno da bi nečiji život zaista imao svrhu. Kako spojiti potrebu za smislom sa filozofskim stanovištem da je život načelno besmislen?
Finski filozof Frenk Martela traži odgovore na pitanja koja muče svakog čoveka: Da li je sreća vredan životni cilj? Šta je temelj srećnog života u današnjem društvu? Da li je život samo začarani krug besmisla? I to čini jednostavnim jezikom navodeći brojne primere iz filozofije i psihologije, uz reference na popularnu kulturu i značajnu dozu humora, smeštajući neka od najvećih filozofskih pitanja i nedoumica u kontekst modernog sveta.
U nizu eseja o suštini ljudskog postojanja Martela pojašnjava zbog čega stalno žudimo za nečim boljim i zašto smo često nezadovoljni onim što smo postigli. Čudesan život upoznaje čitaoce sa istorijskim korenom čovekove potrage za smislom i pokazuje da nerešivost problema leži u tome što nismo dobro razumeli njegovu suštinu. Razmišljanje o smislu života samo će izazvati glavobolje i nepovratno vas odvesti u egzistencijalnu krizu. Ostavite to filozofima, a vi se koncentrišite na nešto važnije: pronalaženje smisla u sopstvenom životu.”
13. Enciklopedija straha
Ovo jedinstveno leksikografsko delo nastoji da obuhvati sveukupno iskustvo, verovanja, religiozne i umetničke predstave, filozofska i naučna saznanja o fenomenu straha. U više od 2.000 odrednica, raspoređenih abecedno prema prvom slovu naziva, prezentovana su, leksikografski tematizovana, saznanja o različitim oblastima ljudske prirode i čovekovog postojanja u svetu – neposredno ili posredno povezana sa fenomenom straha.
„Pisati enciklopediju straha je, u izvesnom smislu, pretenciozno i toga sam svestan od samog početka. Istovremeno, to je i svojevrsni izazov kojim sam želeo da završim svoje višedecenijsko interesovanje i nastojanje da razumem psihološka i psihijatrijska značenja straha u životu ljudi. Svestan sam da sam ovom projektu pristupio u saglasnosti sa svojom ličnom vizurom i profesijom psihijatra i psihoterapeuta psihoanalitičke orijentacije, što, da kako, nije mera stvari, ali je pokušaj koji, bar kod nas, niko do sada nije učinio. Da li je to hrabrost ili, pored svega, nedostatak uvida – pokazaće vreme.” Ljubomir Erić
14. Razmišljam previše
Da li se katkad osećate opterećeno kad ne uspevate da zaustavite nepregledan roj misli koji vas vodi u beskrajne asocijacije? Da li su vam čula toliko razvijena, da vam nijedan detalj ne promiče? Želeli biste da isključite um i patite zbog toga što se neretko osećate neshvaćeno i izopšteno iz društva, u kojem svi, osim vas, uspevaju da se prepuste i uživaju u trenutku?
Psiholog Kristel Petikolen u knjizi „Razmišljam previše” razlaže poteškoće na koje nailaze hiper misleće osobe – one koje se zasigurno pronalaze bar u nekoj od navedenih rečenica i otkriva kako da preuzmu kormilo nad svojim umom i ovladaju svojim potencijalima.
Ako previše razmišljate, u ovoj knjizi naći ćete korisna objašnjenja o tome kako da pripitomite um i naučite ga da sarađuje sa vama i radi u vašu korist, i pritom osetite olakšanje dok prihvatate sebe i živite život punim plućima.
15. 12 pravila za život
Internacionalni bestseler jednog od najvažnijih mislilaca svetske scene čija predavanja na YouTube kanalu imaju preko 35 miliona pregleda,psihologa i prof. psihologije dr Džordana Pitersona „12 pravila za život“ (protivotrov za haos) daje odgovore na pitanje „Šta je najvažnije što bi svako od nas trebalo da zna u današnjem svetu“ kroz 12 lekcija. Život ispunjen smislom i svrhom uz ove smernice je jednostavno voditi, a dr Piterson kaže da su ljudima potrebni principi koji uvode red u njihovu svakodnevicu i da ih u protivnom priziva haos.

Knjige o depresiji i anksioznosti možete poručiti telefonom 066060820 ili putem porudžbenice:

Sve o depesiji (cena 1320 dinara + troškovi dostave)
Anksiozni poremećaji (cena 1430 dinara + troškovi dostave)
Priručnik za prevazilaženje anksioznosti i fobija (cena 2880 dinara + troškovi dostave)
Oslobođeni anksioznosti (cena 815 dinara + troškovi dostave)
Lek za depresiju (cena 1650 dinara + troškovi dostave)
Depresija-maligna tuga (cena 892 dinara + troškovi dostave)
Lek za strah-strah kao lek (cena 1375 dinara + troškovi dostave)
Razmrsite klupko anksioznosti (cena 999 dinara + troškovi dostave)
Burnout (cena 1210 dinara + troškovi dostave)
Postavite granice pronađite mir (cena 899 dinara + troškovi dostave)
Samo bez panike (cena 850 dinara + troškovi dostave)
Čudesan život (cena 1210 dinara + troškovi dostave)
Enciklopedija straha (cena 4200 dinara + troškovi dostave)
Razmišljam previše (cena 799 dinara + troškovi dostave)
12 pravila za život (cena 1450 dinara + troškovi dostave)
   

  SHOP

  Kako izgleda kuhinja u kojoj se ne kuva?

  By BGonline / 15/04/2024 / 0 Comments

  Tugovanje je cena koju plaćamo jer imamo hrabrosti da volimo ljude (Irvin Jalom)

  By BGonline / 04/04/2024 / 0 Comments

  Emocionalno nasilje ostavlja trajne psihološke posledice

  By BGonline / 11/04/2024 / 0 Comments

  Nezadovoljstvo sobom je navika

  By BGonline / 29/03/2024 / 0 Comments

  Bolest me je osvestila, opametila i mnogo čemu naučila

  By BGonline / 07/04/2024 / 0 Comments
  © by BGonline. All rights reserved

  Prijavite se za newsletter BGonline-a! Radite na sebi, tu uvek ima posla!

  Ostavite komentar

  Komentar

  Please Login to Comment.

  To Top
  PROČITAJTE I OVO:
  Vrelo leto u Vrnjačkoj Banji, jednoj od omiljenih destinacija za…

  You cannot copy content of this page