BG online

Psihološka prva pomoć

Anksiozni poremećaji

Anksioznost karakteriše patološki doživljaj straha. Ona nastaje kao emocionalni odgovor na nepostojeću ili precenjenu opasnost, ima hroničan tok i uzrokuje probleme u svakodnevnom funkcionisanju.
Sveobuhvatna i savremena knjiga „Anksiozni poremećaji“ predstavlja anksiozne poremećaje, kao i njihovo razumevanje, prepoznavanje i lečenje. Milan Latas, specijalista psihijatrije i supspecijalista kliničke farmakologije, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, ima veliko iskustvo u radu sa pacijentima koji boluju od anksioznih poremećaja što mu omogućava da se kritički odnosi prema dilemama, a ovu knjigu čini korisnom kako akademskoj zajednici tako i široj čitalačkoj publici.

Od panike do fobije

Kroz različite teorijske postavke Latas u knjizi „Anksiozni poremećaji“ ukazuje na savremene mogućnosti dijagnostike i lečenja, dok je cilj ove knjige da ukaže na najvažnije aspekte aksioznih poremećaja- kliničku sliku, dijagnozu, etiologiju, komorbiditet, najefikasnije terapije, kao i upućivanje na njihovu uspešnu primenu.
U knjizi „Anksiozni poremećaji (teorija i praksa)“ su opisani anksiozni poremećaji u užem smislu- panični poremecaj i generalizovani anksiozni poremećaj, svi fobični poremećaji- agorafobija, socijalna fobija i specifična fobija, kao i separacioni anksiozni poremećaj. Ova knjiga predstavlja sintezu obilne literature koja se bavi raznim aspektima anksioznih poremećaja i ličnog iskustva autora u radu sa pacijentima koji imaju neki oblik anksioznog poremećaja. Namenjena je specijalizantima psihijatrije, lekarima opšte medicine, studentima medicine, kliničkim psiholozima…dok će u ovoj knjizi naći odgovore na brojna pitanja i oni koji imaju ovaj poremećaj.

Šta je anksioznost?

Anksiozni poremećaji su psihički poremećaji koji se manifestuju anksioznoišću. Prema definiciji, anksioznost predstavlja veoma neprijatan i mučan simptom ili sindrom, a manifestuje se kao emocionalni doživljaj stanja patološkog straha, strepnje i napetosti, pri kojem se očekuje potencijalno opasna situacija koja je po pravilu nelogična, nejasna, nepoznata i ne može se objektivizirati. Sve je praćeno telesnim manifestacijama poput tahikardije, izbegavanjem situacija koje su vezane sa tim doživljajem, neprijatni telesni simptomi, disfunkcionalno ponašanje.
U knjizi je između ostalog Milan Latas objasnio i razliku između normalnog i patološkog straha, predstavio skalu za procenu panike i agorafobije, upitnik za strah, skale za procenu anksioznosti, upitnike za socijalnu fobiju, procenu predispitne anksioznosti, fobiju od pasa, separacionu anksioznost odraslih…

© by BGonline. All rights reserved

Prijavite se za newsletter BGonline-a! Radite na sebi, tu uvek ima posla!

Ostavite komentar

Komentar

Please Login to Comment.

To Top
PROČITAJTE I OVO:
Mrzim te, ne ostavljaj me! Autori knjige „Mrzim te, ne…

You cannot copy content of this page