Kako žena i muž upropaste svoj brak? (Vladeta Jerotić)

„Individualizam je uvek bio mač sa dve oštrice. Samoća je mamila i pretila. Ljudi koji su je tražeći dostizali ili su je koristili prelazeći u viši oblik individualne svesti ili su se davali u njoj podajući se otrovnoj omami izvitoperenih fantazija. Tu se sreća htela kupiti veštačkim sredstvima koja odvode, umesto da privode sebi. Bezbroj … Nastavi sa čitanjem Kako žena i muž upropaste svoj brak? (Vladeta Jerotić)