Koliko je efikasna online psihoterapija?

Poverenje i dobra komunikacija su preduslov za uspeh Živimo u neobičnim vremenima. Problemi se razrešavaju na različite načine, a jedan od njih je i psihoterapija koju čini niz pristupa i metoda. One uključuju tretman za mnoge psihološke, emocionalne poremećaje, kao i teškoće u relacijskim odnosima. Psihoterapija je razgovor između psihoterapeuta i klijenta i ima za … Nastavi sa čitanjem Koliko je efikasna online psihoterapija?