fbpx

BG online

Lični razvoj

Koliko je efikasna online psihoterapija?

Poverenje i dobra komunikacija su preduslov za uspeh

Živimo u neobičnim vremenima. Problemi se razrešavaju na različite načine, a jedan od njih je i psihoterapija koju čini niz pristupa i metoda. One uključuju tretman za mnoge psihološke, emocionalne poremećaje, kao i teškoće u relacijskim odnosima.
Psihoterapija je razgovor između psihoterapeuta i klijenta i ima za cilj da pomogne klijentu da na bolji način živi svoj život.
Jedna od prednosti online savetovanja je što je pogodna za ljude koji žive izvan velikih gradova, odnosno na udaljenoj lokaciji od terapeuta ili za one koji zbog fizičkog invaliditeta ili hronične bolesti ili kao što je to danas zbog mera zaštite od epidemije ne mogu da napuštaju svoje domove ili recimo za ljude koji često putuju.
Da li on-line terapija ima i svoje nedostatke? Da li se u odnosu dvoje ljudi koji nisu fizički blizu nešto gubi?
-Odnos između terapeuta i klijenta je značajan, kažu mnogo više od primenjenih terapijskih tehnika. Psihoterapija podrazumeva da se čoveku pristupi u totalitetu, da se stvori dijalektički odnos bioloških, psiholoških i socioloških dimenzija. Ona obuhvata čoveka u njegovoj ukupnosti. Iz ovog razloga ekspanzija online psihoterapije možda izaziva određenu zabrinutost ili ljutnju kod profesionalaca, baš kao i kod laika. Naročito kod onih koji se pitaju da li će nam računari i internet preuzeti “stvarni” život i da li se ljudski odnosi dehumanizuju sve češćom upotrebom tehnologija za komunikaciju. S druge strane imamo rezultate istraživanja koja kažu da upotreba računara i interneta donosi mnogo novih, obogaćujućih oblika ljudske interakcije, pa tako obogaćuje i oblik ove posebne vrste ljudske interakcije koja se zove psihoterapija. Studije koje su se bavile ispitivanjem efekata online psihoterapije upućuju na zaključak da su njeni efekti vrlo slični efektima terapije licem u lice. Danas i psihoterapijska udruženja pružaju snažnu podršku za usvajanje onlajn psiholoških intervencija kao legitimnih terapijskih aktivnosti (posebno za lečenje anksioznosti i stresa). Što se tiče formata online rada istraživanja kažu da klijenti ipak više preferiraju netekstualne vidove online psihoterapije, odnosno upotrebu audio i video kanala, u odnosu na tekstualne modove (e-pošta, čet). Razlozi za to su logični, virtualni susret terapeuta i klijenta koji se dešava realnom vremenu daje okvir za ono što je ključno u psihoterapiji, a to je aktivno slušanje i zajedničko rešavanje problemskih situacija.
Često je prisutno i pitanje da li je etički raditi psihoterapiju u sajber prostoru i da li terapeut koji komunicira sa klijentom preko kucanog teksta (kao što je to u e-mail porukama, na četu) ostaje uskraćen za neke vrste važnih informacija (poput fizičkog izgleda, jezika tela i glasa) ?
-Etički kodeks psihoterapeuta sadrži standarde etike, prakse i ponašanja koji se očekuju od svih psihoterapeuta praktičara i koji se moraju poštovati bez obzira na modalitet prakse i to da li se lično ili on-line susrećemo sa klijentima. Dakle, principi su da radimo u najboljem interesu klijenta, da u radu upotrebimo svo svoje profesionalno znanje, veštine i iskustvo, poštujemo klijenta i održavamo poverljivost. Kad je odnos između terapeuta i klijenta zasnovan na poverenju i dobroj komunikaciji, nebitno je u kom formatu odvija. Kad se sa klijentom komunikacija odvija samo putem pisanog teksta obično je reč o obliku suportivnog savetovanja u vezi nekog akutnog problema koji klijent ima, a ne o klasičnoj psihoterapiji. Naravno i u pisanoj komunikaciji, kada se klijent i terapeut ne vide i ne čuju, brojni su faktori na osnovu kojih se mogu razumeti osećanja i osobine klijenta i naravno kontekst poruke. Pri tom mislim na vrstu reči, način sastavljanja rečenica, veličinu slova, učestalost upotrebe pojedinih reči i znakova interpunkcije, boje i emotikoni koji se ubacuju…Ovi neverbalni signali su važni izvori informacija. Naravno, izuzetno su važni i ostali, poput mimike, držanja tela, modulacije glasa, gesta, koje terapeut u komunikaciji sa klijentom može da prima jedino putem gledanja i slušanja, bilo ono uživo ili online. Takođe, sposobnost terapeuta da maksimalno koristi svoju intuiciju i razvija empatičan odnos sa klijentom je od velikog značaja za uspostavljanje i održavanje dobrog terapijskog odnosa. Treba ipak naglasiti da je psihoterapeut u obavezi da klijentu nudi samo onaj oblik terapije za koji ima odgovarajuću obuku i adekvatno iskustvo, tako da, nisu svi klijenti za online psihoterapiju, kao što ni svi terapeuti nisu za online terapiju. Važno je da svi shvatamo određena ograničenja svojih kompetencija. Baš kao što iskusni terapeuti znaju kada je neophodno da svoje klijente upute drugom stručnjaku. Online savetovanje je u kontekstu vremena i prostora ekonomičnije, a stepen zadovoljstva klijenta ovom vrstom rada je na istom nivou kao kod savetovanja face-to-face. U budućnosti će se ovaj oblik pružanja psihološke pomoći sve više širiti i neophodno je da se budući savetnici i psihoterapeuti u okviru svojih edukacija dodatno stručno usavršavaju za pružanje internet savetovanja- zaključuje dr Sanja Đurđević.

Branka Gajić
Foto: Dario Konstantinović

Dr sci. Sanja Đurđević je sistemski porodični i bračni psihoterapeut i docent na katedrama Psihologija i Socijalni rad u Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu.  djurdjevic.sanja26@gmail.com

Intervju sa dr Sanjom Đurđević:

Online psihoterapija (dr Sanja Đurđević)

Podrška usamljenim ljudima

© by BGonline. All rights reserved

Prijavite se za newsletter BGonline-a! Radite na sebi, tu uvek ima posla!

Ostavite komentar

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

To Top
PROČITAJTE I OVO:
Prirodni eliksir za kvalitetniji život Dr prirodne medicine i diplomirani…
error: