fbpx

BG online

Vesti

Razumevanje čoveka i njegovih potreba

Znanje i obrazovanje na prvom mestu

Kroz istoriju su se stavovi prema razumevanju i tretmanu psihičkih poremećaja kretali od „lečenja duše“ ka „lečenju psihološkim putem“. Nekad se verovalo da sve što se nalazi oko čoveka ima svoj život, a da u njegovom telu živi posebno duhovno biće, odnosno duša. I danas mnogi za psihologe kažu da oni u stvari analiziraju ljude što nije daleko pod istine.
Studije psihologije privlače studente iz različitih razloga. Neki žele da bolje razumeju sebe, a zatim i druge, dok neki veruju da će odmah naći posao budući da je potreba za psiholozima sve veća. Visoka škola socijalnog rada u Beogradu od prošle godine ima i akreditovan studijski program Psihologije, pored Socijalnog rada, Logopedije i Okupacione terapije.
Nije mali broj studenata koji posle nekoliko meseci ili godina studiranja shvati da fakultet koji su upisali nije njihova profesionalna opcija. Proces promene fakulteta više nije komplikovan, pa je tako u Visokoj školi socijalnog rada sve više onih koji studije nastavljaju na nekom od aktuelnih smerova.
-Prema Bolonjskoj deklaraciji, koju je Srbija prihvatila usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju, studije se odvijaju po bolonjskom sistemu, koji podrazumeva i evropski sistem prenosa bodova, kod nas poznatiji kao ESPB system (ECTS – European Credit Transfer System). Zahvaljujući Bolonjskoj deklaraciji studenti mogu prelaziti s jednog na drugi fakultet, uz priznavanje ispita koji su podudarni. To znači da ako je neko započeo, a nije dovršio svoje studije na pedagogiji, defektologiji, filozofiji, sociologiji, medicini, socijalnom radu, može da pređe na određenu godinu studija na drugom fakultetu. Broj priznatih ispita određuje komisija nakon verifikacije položenih i podudarnih ispita- kaže prof. dr Vladimir Ilić, direktor i osnivač Visoke škole socijalnog rada.

Od savetnika za porodicu do negovatelja i terapeuta

Novost u visokom obrazovanju su Kratki programi studija. Visoka škola socijalnog rada ima nekoliko takvih programa nakon kojih su studenti osposobljeni za zanimanja koja su sve više potrebna društvu kao što su negovatelji starih i bolesnih, savetnici porodica, terapeut senzorne integracije, terapeut kognitivno-rehabilitacione terapije, stručnjak za podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja…
-Kratki program studija je 2019. godine uveden u obrazovni sistem Republike Srbije i čini osmišljeni skup predmeta i prakse koji imaju za cilj da obezbede sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje konkretnog posla koji po vrsti i nivou kompetencija i složenosti odgovara visokom obrazovanju. Kratki program studija pruža efikasnu obuku i pripremu za konkretne poslove na konkretnim radnim mestima/zanimanjima. Nacionalni savet za visoko obrazovanje usvojio je zahtev naše škole i doneo rešenja kojim je odobreno sprovođenje kratkih programa studija: Savetovanje porodice, Negovatelj za stara i bolesna lica, Procena i tretman senzorne integracije, Kognitivna rehabilitaciona terapija i Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja. Ovi Kratki programi studija se organizuju u trajanju od jednog semestra, a njihovim završetkom ostvaruje se 30ESPB- kaže prof. dr Vladimir Ilić, osnivač i direktor Visoke škole socijalnog rada.

Nastava na daljinu

Teorijska nastava je za ove programe većim delom organizovana kao nastava na daljinu (uveče i vikendom). Nakon uspešno položenih ispita i pozitivne ocene supervizora prakse stiče se sertifikat o položenoj edukaciji i određeno zvanje predviđeno programom (npr.zvanje “Savetnik za porodice” ili “Negovatelj za stara i bolesna lica”),dok se u dodatku sertifikata o završenom kratkom programu studija navodi lista poslova/zadataka koje nosilac sertifikata može da obavlja.
-Uslov za upis kratkog programa studija je završena srednja škola. Po završetku programa će Savetnik za porodice steći kompetencije za rad sa porodicama koje su u krizi (invalidnost člana porodice, bračne krize, zavisnost, starenje, gubitak posla, usamljenost, nevoljne krize u porodici), Negovatelj za stare i bolesne imaće specifična znanja i veštine potrebne za negu starih i/ili bolesnih osoba u određenim trenucima, kroz kontinuitet nege i kroz tranzicije u iskustvu bolesti, Terapeut senzorne integracije biće osposobljen za realizaciju tretmana senzorne integracije, Terapeut kognitivno-rehabilitacione terapije biće osposobljen da primenjuje instrumente za procenu aktivnosti svakodnevnog života na populaciji osoba sa invaliditetom zarad kreiranja fukcionalnog statusa osobe i kreiranja tretmana u okviru ustanova iz domena socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, a Stručnjak za podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja za obavljanje poslova rane detekcije poremećaja čitanja i pisanja- kaže Dr sc. Sanja Đurđević, docentkinja na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu, porodični psihoterapeut, autor i koordinator Kratkog programa studija Savetovanje porodice.

© by BGonline. All rights reserved

Prijavite se za newsletter BGonline-a! Radite na sebi, tu uvek ima posla!

Ostavite komentar

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

To Top
PROČITAJTE I OVO:
Romantična komedija "PREVIŠE LIČNO" stiže u bioskope 4. februara uz…
error: