Anksiozni poremećaji: Teorija i praksa – Milan Latas

Cena: 1,430.00 din

Udžbenik pod nazivom Anksiozni poremećaji: teorija i praksa delo je izuzetne važnosti za domaće stručne krugove, jer do sada nije bilo publikacija na srpskom jeziku koje su na ovakav način prezentovale osnovne psihopatološke fenomene anksioznih poremećaja, uputstva za dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku i osnovne terapijske mogućnosti i preporuke za lečenje ovih poremećaja. Materijal je iznet sistematično i jasno, svestrano i sveobuhvatno, ali ne i preopširno. Naglašavaju se osnovni i najvažniji aspekti problematike, dok se zainteresovani čitaoci upućuju na to da kroz date reference prodube svoja saznanja i kritički se osvrnu na ovu oblast. Značaj ovakve knjige nije samo u tome što će zadovolјiti potrebu za znanjem iz oblasti anksioznih poremećaja kod profesionalaca već je i u tome što će i pacijenti i zainteresovani laici moći da nađu odgovore na razna pitanja vezana za psihopatologiju, etiologiju i terapiju anksioznih poremećaja.
Akademik prof. dr Dušica Lečić Toševski, Prof. dr Srđan Milovanović
Knjiga dr Milana Latasa Anksiozni poremećaji: teorija i praksa sveobuhvatna je i savremena. Ona predstavlјa anksiozne poremećaje na način koji olakšava njihovo razumevanje, prepoznavanje, dijagnostikovanje i lečenje. Autorov pristup temi anksioznosti logičan je, koherentan i konzistentan. Nјegov jezik je jasan i tok ideja se lako prati. Autorovi iskazi su utemelјeni na podacima iz literature i pokazuju njegovo veliko poznavanje anksioznih poremećaja i odgovarajućeg istraživačkog korpusa iz celog sveta. Posebnu vrednost knjige predstavlјa autorov lični pečat, koji knjigu čini sasvim originalnom i još jednom pokazuje njegovo veliko iskustvo u radu s pacijentima koji boluju od anksioznih poremećaja. Osim toga, to iskustvo omogućava da se autor kritički odnosi prema dilemama, nedoumicama i dogmatskim stavovima. Sve ovo knjigu čini zanimlјivom ne samo akademskoj zajednici nego i široj čitalačkoj publici.
Prof. dr Vladan Starčević
Milan Latas je za knjigu ANKSIOZNI POREMEĆAJI dobio godišnju nagradu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za unapređenje nastave za školsku 2016/2017.

Format: 16 x 24 cm
Broj strana: 424

Cena: 1430 din + troškovi dostave
Knjigu možete poručiti i telefonom : 066 060820
ISPORUKA NA ADRESU, PLAĆANJE POUZEĆEM. POŠILJKE VAN SRBIJE SE ŠALJU NAKON UPLATE KNJIGE I POŠTARINE.

Pročitajte još