Porodica u krizi

Bezbrižni razgovori su važni za kvalitetan brak Kriza unutar porodice, poziv je na promenu. Prelazak iz jednog životnog ciklusa u naredni, podstaknut je krizom koja je očekivana, što se dešava i u funkcionalnim porodicama. Ali, postoje krize nastale usled neplaniranih događaja poput smrti bliske osobe ili gubitka posla, kakva je i trenutna kriza povodom epidemije … Nastavi sa čitanjem Porodica u krizi