BG online

Grafima
Roditeljstvo

Kako i nakon razvoda biti dobar roditelj?

Posledice loših odnosa mame i tate najviše utiču na dete

Nakon razvoda braka roditelji nastavljaju da sarađuju po pitanju vaspitanja dece i donošenja odluka u vezi njihovog daljeg rasta i razvoja. Dakle, imaju zadatak da razviju dobru komunikaciju i saradnju kada je u pitanju vaspitanje kako bi svojoj deci bili dobri roditelji.
Nakon razvoda većina nekadašnjih supružnika najčešće ima lošu komunikaciju i teško uspostavljaju dogovore u kojima su obe strane zadovoljne, a deca i dalje trpe negativne posledice loših odnosa između roditelja.
U situaciji u kojoj odrasli ne mogu da se dogovore, kakvu poruku šalju deci?
Iz dečijeg ugla to izgleda ovako:
– ako mama i tata ne mogu da se dogovore – kako mogu da im verujem da će se dogovoriti sa mnom i da će taj dogovor ispuniti
– moji roditelji se opet svađaju zbog mene – ja sam kriv(a)
– loše se osećam zato što mama/tata priča loše o drugom roditelju – sigurno ne bi tako pričao/la da sam ja bolji(a)
– više ne verujem nikome jer su me izneverili oni kojima najviše verujem
Nakon razvoda, dete trpi posledice razdvajanja roditelja i nemogućnost da svakodnevno provodi vreme sa oba roditelja, ali i posledice loših roditeljskih odnosa.
Kako prevazići nesporazume, lošu komunikaciju nakon razvoda i uspostaviti dobru saradnju na planu roditeljstva?

Prevazilaženje konflikta na porodičnoj medijaciji

Postoji više načina kako roditelji mogu da prevaziđu konflikt i uspostave dobar roditeljski odnos. Jedan je i porodična medijacija. Šta je to porodična medijacija? To je postupak rešavanja porodičnih i partnerskih konflikata kroz pregovaranje uz pomoć medijatora tj. treće nepristrasne strane. Medijator je osoba koja je neutralna u ovom postupku i koji nastoji da pomogne roditeljima da razumeju značaj njihove saradnje u vaspitanju dece, smanje napetost, ljutnju i nesporazum, a sve u cilju najboljeg interesa deteta.

Osnaživanje roditelja

Medijator nema moć da donosi odluke, već osnažuje roditelje da prepoznaju svoje potrebe i interese, sagledaju šta sve mogu da očekuju u budućnosti i pregovaraju oko rešenja koje će za njih biti prihvatljivo. Medijacija je privatan i poverljiv proces koji garantuje poverljivost ličnih informacija. Osnaživanje roditelja da se dogovaraju oko budućnosti svoje dece je primarni cilj medijacije. Pregovaranje o saradničkim roditeljskim odnosima je centralna tema porodične medijacije jer roditelji treba i dalje da sarađuju oko podizanja dece i uređivanja ličnih odnosa sa njima.
Tokom medijacije roditelji mogu postići :
• sporazum o vršenju roditeljskog prava
• sporazum o izdržavanju
• sporazum o deobi zajedničke imovine
Prednosti porodične medijacije su :
• smanjuje napetost, ljutnju i nerazumevanje jer obe strane imaju priliku i prostor da iskažu svoje mišljenje koje se uvažava
• otvara mogućnost razgovora i saradnje jer medijator pomaže i podstiče konstruktivnu komunikaciju i saradnju. Medijacija može biti pozitivno iskustvo i edukacija za postizanje rešenja u situacijama kada postoji sukob mišljenja
• odluke donose sami roditelji
• usmerava na buduće odnose, ne na prošlost
• štedi vreme i novac – sudski postupci su skupi i dugo traju, za razliku od medijacije koja traje mnogo kraće
Rezultat medijacije je sporazum sa kojim su saglasne obe strane u postupku medijacije. Sačinjen je tako da odgovara specifičnim potrebama tj. interesima roditelja.
Naše iskustvo u radu sa roditeljima u postupku medijacije pokazalo je da klijenti sporazum vide kao fer i pravedan, prepoznaju aktivno učešće u njegovom donošenju. Postupak medijacije može da se pokrene na ličnu inicijativu roditelja, po preporuci sudije u postupku koji se vodi pred sudom ili po preporuci Centra za socijalni rad.

Ljiljana Marković, specijalni pedagog i Jelena Vukičević, psiholog
Foto: Dario Konstantinović

Tim EDUCENTRA čine iskusni psiholog Jelena Vukičević i specijalni pedagog Ljiljana Marković koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom, mladima i njihovim roditeljima čiji je cilj da omoguće roditeljima da deci obezbede zdravo, podsticajno i pozitivno okruženje. Kroz obuke, treninge ili individualno i grupno savetovanje, roditelji će u EDUCENTRA moći da dobiju odgovore na pitanja o razvojnim aspektima svoje dece, kao i podršku u roditeljstvu. Kroz podršku roditeljima obezbeđuju se povoljni uslovi za pravilan razvoj i vaspitanje dece, a deci zdravi uslovi odrastanja. Rad sa decom i mladima usmeren je na jačanje i razvijanje njihovih potencijala, veština komunikacije, snalaženja u raznim životnim situacijama koje su sve zahtevnije i izazovnije, a sa ciljem da se osećaju sigurno i uspešno u svojim životnim ulogama…

EDUCENTAR
Kursulina 38/18,
Vračar, Beograd
Tel.: 011/386 19 04
060 300 70 88, Ljiljana Marković
064 317 26 49, Jelena Vukičević
Fb strana: www.facebook.com/pozitivnoroditeljstvo
Web sajt: www.educentar.rs

Grupa podrške samohranim roditeljima

Mesto na kojem ćete osetiti sigurnost, pripadanje, podršku, pobediti usamljenost

Zadovoljan roditelj je dobar roditelj. Imajući u vidu poteškoće sa kojima se susreću samohrani roditelji stručni tim EDUCENTRA organizovao je grupu podrške za samohrane roditelje, kao sigurno mesto na kojem članovi mogu podeliti svoje izazove i teškoće u roditeljstvu, kao i u svakodnevnom funkcionisanju, zatražiti savet o određenoj situaciji, razgovarati o tome kako bolje razumeti neka dečija ponašanja, njihove uzroke, svoje reakcije na njih te kako postupati da bi se olakšala porodična svakodnevica.
Podrška drugih roditelja ili osoba je značajan resurs koji mogu da imaju brojne pozitivne efekte: roditeljima pružaju osećaj sigurnosti, pripadanja, smanjuje osećaj usamljenosti, ali i umanjuje potencijalnu posesivnost i ambicioznost koje se odnosi na dete. U okviru grupe razgovara se o različitim situacijama u roditeljstvu, osećanjima vezanim za te situacije, kao i načinima na koje bi ih mogli razrešiti.
Grupa se sastaje dva puta mesečno u trajanju od 120 minuta.
Termin održavanja: 18. septembar, 19h
Više informacija i prijavljivanje: psiholoskapodrska011@gmail.com ili 066060820

OBUKE ZA PROFESIONALCE U EDUCENTRU

Jednodnevne obuke za stručnjake, edukacija bez provere znanja u Komori socijalne zastite i nose 5 bodova članovima Komore. 11.09. (16:30h-21h)
Obuka “Jačanje veština profesionalaca za postupak intervjuisanja deteta” 03.10. (16:30h-21h)
Obuka “Rad sa teško saradljivim korisnicima” 14.11. (16:30h-21h)
Obuka “Savladavanje otpora u radu sa korisnicima”
Od septembra će se u EDUCENRU održati šestomesečna obuka “Edukacija za tretman dece i mladih sa problemima u ponašanju”, ukupnog trajanja 96 sati tokom koje će polaznici učiti kako da samostalno rade sa decom i mladima sa problemima u ponašanju (od početne do završne faze tretmana).
Svi prijavljeni do 01.09. za bilo koju obuku ostvaruju popust od 20%.

Intervju sa Ljiljanom Marković i Jelenom Vukičević

Škola roditeljskih veština

Tekst Ljiljane Marković i Jelene Vukičević:
Emocionalna iscrpljenost samohranih roditelja
Grupa podrške samohranim roditeljima
Naučite decu da bezbedno koriste internet
Polazak u školu je stres za celu porodicu… ali, da li mora da bude baš tako?
Da li sam loš roditelj ili mi je dete problematično?
Kako da dete bude srećno i nakon razvoda roditelja?
Zašto je važno deci postaviti granice?

© by BGonline. All rights reserved

Prijavite se za newsletter BGonline-a! Radite na sebi, tu uvek ima posla!

Ostavite komentar

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

To Top
PROČITAJTE I OVO:
Vidite li oko sebe namrštene ili nasmejane ljude? Svest o…