Roditeljstvo

Svetski dan deteta

PRAVO NA BEZBRIŽNO I SREĆNO DETINJSTVO

UNICEF promoviše prava i dobrobit svakog deteta. Sa svojim partnerima radi u 190 zemalja i teritorija usmeravajući posebne napore da bi dopreli do najranjivije i najisključenije dece, za dobrobit sve dece i svuda.
Uprkos ogromnom napretku koji je ostvaren za decu od usvajanja Konvencije o pravima deteta 1989. godine, prava miliona dece se krše svakoga dana, izjavio je UNICEF na dan kada se obeležava Svetski dan deteta (20.novembar).dete
-Dok sukobi, krize i ogromno siromaštvo dovode živote i budućnosti miliona dece u opasnost, sada je hitnije nego ikada da se zaštite prava dece – a to je i ključna stvar za izgradnju jačih i stabilnijih društava- rekao je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.
Bivša Jugoslavija je bila među prvim zemljama koje su potpisale i ratifikovale Konvenciju 1990. godine, a Republika Srbija je po osnovu sukcesije preuzela na sebe sve obaveze koje proističu iz iste. Konvencija o pravima deteta je ugovor o ljudskim pravima koji je najbrže i najšire ratifikovan u svetu, i u njoj su navedeni osnovni, univerzalni standardi za zdravo, bezbedno, pristojno detinjstvo za svako ljudsko biće.

U Srbiji:

• Siromaštvom su najviše pogođena deca i porodice sa više od dvoje dece, 30% njih je u riziku od siromaštva
• Došlo je i do pogoršanja uhranjenosti najsiromašnije dece: 14% zaostaje u rastu, dok je 10% dece mlađe od 5 godina iz romskih naselja pothranjeno.
• Samo polovina najsiromašnije dece uzrasta od 6-23 meseca dobija najmanje 2 mlečna obroka dnevno.
• Stopa smrtnosti odojčadi u romskim naseljima skoro je dvostruko veća u odnosu na nacionalni prosek.
• Tek polovina dece u Srbiji pohađa neku vrstu programa učenja u ranom detinjstvu – samo
9% najsiromašnije dece i 6% dece iz romskih naselja uzrasta od 3-5 godina ide u vrtić, u odnosu na 82% dece iz najbogatijih domaćinstava.
• 1 od 4 dece mlađe od dve godine se fizički kažnjava, a skoro 40% dece uzrasta od 10-14 godina izloženo je nasilnim metodama disciplinovanja kod kuće.
• Još uvek je široko rasprostranjeno verovanje (52% stanovništva) da je za decu sa fizičkim ili senzornim smetnjama u razvoju i invalididtetom bolje da idu u specijalne škole, dok 68% isto misli i za decu s intelektualnim smetnjama.

Uprkos izraženom napretku za decu na globalnom nivou tokom proteklih decenija, skoro 6 miliona dece umire svake godine od uzroka koji se mogu sprečiti – a dva puta je veća verovatnoća da će deca iz siromašnih domaćinstava umreti pre svog petog rođendana u poređenju sa decom iz bogatijih porodica.
Skoro 50 miliona dece je raseljeno iz svojih domova – 28 miliona njih zbog sukoba. Deca koja su zarobljena u oblastima koje su pod opsadom – između ostalog u Siriji, Iraku i severnoj Nigeriji, pod većim su rizikom da će se njihova prava kršiti, jer su njihove škole, bolnice i domovi napadnuti. U svetu preko 250 miliona dece živi u zemljama koje su pogođene sukobima.
Skoro 385 miliona dece živi u ekstremnom siromaštvu, a više od jedne četvrtine od milijardu dece školskog uzrasta ne uči. Skoro 300 miliona dece živi u oblastima sa najvišim nivoima toksičnog zagađenja vazduha – šest ili više puta većim od međunarodnih normi.
Povodom obeležavanja 70 godina rada UNICEF u Srbiji će, zajedno sa Prvom televizijom, organizovati emisiju Teleton, sa željom da predstavi svoj rad u Srbiji i da prikupi donacije za implementaciju programa koje UNICEF sprovodi za decu Srbije.

Nema komentara

Ostavite komentar

Prethodni tekst

Hod po snovima (Milan Đurđević)

Sledeći tekst

Besplatni taksi iz kojeg ćete izaći našminkani i nasmejani