ZDRAVLJE

Sportska medicina

NOVI PROGRAMI U SPECIJALNOJ BOLNICI „ČIGOTA“ ZLATIBOR

Novi programi specijalne bolnice „Čigota“obuhvataju: specifični program rada sa svim kategorijama sportista i rekreativcima u svim uzrasnim kategorijama, prevenciju i lečenje primenom fizikalne terapije i rehabilitacije – multidisciplinarni pristup, specifični psiho fizički oporavak aktivnih sportista i rekreativaca u fazi treninga i takmičenja, individualni fizikalno rehabilitacioni tretman aktivnih sportista i rekreativaca u postupku lečenja povreda i oboljenja (operativno i neoperativno lečenih), registrovanje i program prevencije kao i fizikalno rehabilitacioni tretman postojećih deformiteta i deficita opšteg tipa kod sportista dečjeg uzrasta. Ovi programi se zasnivaju na multidisciplinarnom pristupu kroz timski rad organizovan i koordiniran od strane specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije uz učešće više profila stručnjaka (lekari specijalisti, profesori fizičke kulture, nutricionisti, obučeni viši fizioterapeuti).

Najsavremeniji pristup i testiranja

U oblasti medicine sporta vrše se periodični sistematski pregledi sportista i overa takmičarskih legitimacija sa osnovnim pregledom EKG u miru, antropometrija, pregledima srca i pluća, lokomotornog sistema, TA, test opterećenja i krvna slika.
Čigota raspolaže mogućnostima najsavremenijih funkcionalnih testiranja sportista svih kategorija i uzrasta u laboratorijskim i terenskim uslovima. Ovde se vrši procena i prognoza sportske forme i dostignuća, obezbeđuju neophodne informacije treneru u izradi plana treninga, ishrane i suplementacije. Kod mlađih kategorija sportista vrši se procena biološkog sazrevanja i konačne visine.
Specijalna bolnica “Čigota” raspolaže opremom za testiranja:
– Antropometrijska testiranja
– Određivanje aerobnog kapaciteta indirektom i direktnom metodom – ergospirometrija
– Određivanje anaerobnog kapaciteta
– Motorička testiranja
– Identifikacija talenata
Pored opštih i posebnih pregleda sportista, vrši se dijagnostika i terapija sportskih povreda. U oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije pružaju se usluge ultrazvučne dijagnostike oboljenja koštano – zglobnog i tetivno – mišićnog sistema i sprovode potrebne metode fizikalne terapije – elektroterapija, magnetoterapija, terapijski ultrauzvuk, laser …
Informacije o uslugama i cenama na sajtu www.cigota .rs
Kontakt tel. 031/ 597 297 od ponedeljka do subote od 07.00h do 14.00h

Nema komentara

Ostavite komentar

Prethodni tekst

Pristajemo na ljubav kakvu mislimo da zaslužujemo („Dnevna doza nadahnuća“, Nada Bučević)

Sledeći tekst

Bajka za odrasle film „Ime:Dobrica,prezime:nepoznato“