Enterijer

Gde je u našem domu “kutak novca”?

FORMULA ZA “ZLATNU KOČIJU”

Pitanje koje se veoma često postavlja kada se prostor uređuje po principima feng shui-ja je: “Gde je u domu kutak novca?” No, ono na šta se misli je zapravo kako poboljšati finansije doma. Kako uticati na to da “zlatna kočija” uđe u naš život i koji je pravi trenutak da u nju uđemo?
fengShuiDejanovska1
Prosperitet i bogatstvo vezuju se za jugoistočni pravac doma. Bilo bi bi divno kad bismo samo uređenjem jugoistočnog sektora našeg doma mogli postići da na nas padne kiša novca i poslovnog uspeha, ali na žalost ovo nije pravi put. Za početak je potrebno znati da se uređenjem prostora ne pokreću magične formule koje ispunjavaju naše želje, već se stvara adekvatno okruženje u kojem se aktiviraju potencijali prostora, ali i nas samih. Tek sa aktiviranim ili pojačanim potencijalima možemo sebe dovesti u stanje u kojem primećujemo poslovne prilike, reagujemo na ispravan način, pokrećemo se i angažujemo u potrebnom smislu i otvaramo put ka uspehu na razne načine (koji dalje zavise od nas).
Aktiviranje povoljnih energija vezano je i za prostor i za vreme.  Energije su svuda oko nas, one se kreću, menjaju svoj raspored, oblik i kvalitet konstantno, prateći vremensku dimenziju u određenom prostoru. Postoje energije koje duži vremenski period borave u određenom delu doma i njih je potrebno pratiti i aktivirati na jedan način, dok isto tako postoje i druge energije koje se brže kreću (menjaju), pa ih je takođe potrebno odrediti u vremenu i prostoru, a potom i njih aktivirati. Sve zajedno, usklađeno sa pravcima i našim vitalnim Či-jem (životnom energijom) daje formulu za “zlatnu kočiju”.fengShuiDejanovska
Iza ulaska  u “zlatnu kočiju” stoje ozbiljni proračuni, promišljanje i procena koji su posao stručnjaka. Verovatnoća da uhvatimo dobre poslovne prilike, da sretnemo prave ljude ili da realizujemo svoje potencijale, uvećava se kada znamo kako da pokrenemo energije oko sebe. Rezultat je više novca u domu kao posledica dobro organizovanog doma.
Energije u prostoru koje su naklonjene bogatstvu i prosperitetu nisu statične i ne aktiviraju se tako što ćemo napraviti neku maštovitu ikebanu ili neki drugi sujeverni aranžman i postaviti ga na jugoistok. Promene se najčešće posmatraju na godišnjem nivou, ali i za duži vremenski period.
Konkretno 2016. godine ova vrsta energije koja je vezana za finansije nalazi se na jugozapadu i najbolje se aktivira tako što se u njoj boravi. Na primer, ukoliko neko obavlja posao od kuće bilo bi odlično kada bi radni sto mogao postaviti u jugozapadni deo doma, ali je sasvim u redu i dovoljno ovaj sektor rasteretiti masivnog nameštaja i bilo kakvog viška stvari, učiniti ga funkcionalnim i boraviti ovde. Ukoliko je to neizvodljivo, u redu je postaviti neki mobil.
Dekor, boje, oblici, nameštaj, zatim odabir funkcije prostora i ostali detalji koji su predviđeni da čine stalnu postavku određuju se na osnovu dublje analize rasporeda energija u prostoru.
Svaki prostor ima svoj raspored i kvalitet energija, a koliko ćemo benefita imati od nekog prostora zavisi od toga koliko je naša lična energija (vitalni Či) usklađena sa odabranim prostorom.

dr Jelena Dejanovska
Foto: Vojislav Došen

dr Jelena Dejanovska godinama je posvećena izučavanju prostora, energija i energetskom uređivanju prostora. Od 2004. godine bavi se dizajnom enterijera i usklađivanjem energija u prostoru u skladu sa Feng Šui principima.
Objedinjujući znanja o 3D prostoru, kretanju energija i njihovom delovanju, nastavila je svoje istraživanje i 2013. godine doktorirala na studijama digitalnih umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, gde se bavila izučavanjem upravo ovih pojava. Trenutno radi kao naučnik – istraživač na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
“Energetski trougao” naziv je Jeleninog doktorskog rada gde je uz pomoć digitalne animirane instalacije analiziran koncept i objašnjen metod harmonizacije energija u ljudskom organizmu. (https://fliiby.com/file/6m2k0e7x9bc). Rad je nastao kroz analizu koncepata raznih ezoteričnih učenja sa posebnom pažnjom posvećenom staroindijskom konceptu Kundalini Tantre.

Nema komentara

Ostavite komentar

Prethodni tekst

Šta sve žene gutaju? (“Muškarac u grlu”)

Sledeći tekst

Da li ste žrtva manipulatora?